Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitim Merkezi
» İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ

KİMLER KATILMALI

* İnsan Kaynakları Yöneticileri,

* İnsan Kaynakları Uzmanları,

* Personel Müdürleri ve Personel İşleri Görevlileri,

* Sektör Değişikliği Yapmak İsteyenTüm Çalışanlar

* İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm Öğrenci ve Yeni Mezunlar,

* Firma Sahipleri ve Ortakları ile Yeni Girişimciler.

* Yeni bir meslek edinmek isteyenler.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ

İnsan Kaynaklarının Kurum İçindeki Yeri ve Önemi

Personel Yönetimi Anlayışından İnsan Kaynaklarına Geçiş

İnsan Kaynakları Yönetim Uygulamalarının Kapsamı

İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi

İnsan Kaynakları ve İşletmede Verimlilik Anlayışı

 

2.BÖLÜM: STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İşletmelerde İnsan Kaynakları Sistemi

Şirket Kültürü, Vizyon, Misyon ve Genel Stratejiler

Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri

Şirket Stretijileri ne Bağlı Olarak İş Gücü İhtiyacı ve Analizi

Norm Kadro ve Yedeklemesi

Personel Devir Oranı (Turnower)

 

3. BÖLÜM: İNSAN GÜCÜNÜN PLANLANMASI ve İŞ ANALİZİ

Şirket Stratejileri ile İnsan Kaynakları İhtiyaç Analizi

Yetkinlikler ve İş Gerekleri

İş Analizleri ve İş Tanımları

İş Analiz ve Tanımının Diğer Fonksiyonlara Etkisi

Görev Tanımlarının Oluşturulması

Organizasyon Şemasında İş Analizlerinin Önemi

İş analizi ve görev tanımı örnekleri

Norm Kadro Oluşturma


4. BÖLÜM: İŞE ALIM, SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Personel Seçme ve İşe Alım Süreci

Etkin İlan Hazırlama

İlan Verme ve İnternet Kaynaklarını Etkili Kullanma

İlan Veri Bankasının Önemi

İşveren Markası Olmak

Personel Seçmede Kullanılan Testler ve Uygulamalar

Mülakat Çeşitleri

Mülakat Öncesi Hazırlık

Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler

Mülakat Sonrasında Değerlendirme

İyi Bir Mülakat İçin Nelere Dikkat Edilmeli

Mülakat Soru Örnekleri ve Cevaplama

Mülakat örnekleri ve uygulama

İş Başı Eğitimi ve Oryantasyon

İşe Başlama Prosedürü Oluşturulması ve Prosedür Örnekleri

 

5. BÖLÜM:   İŞ DEĞERLEME ve ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

Zaman ve Hareket Etüdü

İş Etüdü

Faktör Mukayese Metodu

İş Değerleme Uygulaması

Ücret ve Ödül Sistemlerinin Planlanması

Yetkinlik ve Yeterliliklerin Ücret Yönetimi İçin Tespiti

Piyasa Koşularına Göre Ücret Değerlendirme

Ücret Yönetimi Prosedürünün oluşturulması

Ücret Sistemi Uygulama Örnekleri

 

6.BÖLÜM: PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Değerlendirme Sistemleri

Geleneksel ve Modern Değerlendirme Yöntemleri

90, 180 ve 360 Derece Performans Değerleme

Açık ve Kapalı Performans Değerleme

Performans Değerlendirmenin Adımları

Performans Değerleme Zaman Planlaması

Değerlendirme Görüşmelerinin Yönetimi

Görüşmelerde Dikkat Edilecek Noktalar

Temel Değerlendirme Hataları

Geribildirimin Önemi ve Şekli

Performans Değerlendirme Uygulama ve Örnekleri

 

7. BÖLÜM: KARİYER YÖNETİMİ VE GELİŞTİRME

Kurumsal Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi Araçları

Kariyer Yönetimi Uygulamaları

Kişinin Kendi Kariyer Hedefini Oluşturması

Kariyer Formu ve Önemi

Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Geliştirme Programları ve Eğitim

Yetenek Havuzları ve Kariyer Geliştirme

Kurumlarda Kariyer Planlaması Yapılmasının Faydaları

Kariyer Yönetimi Uygulamaları

 

8. BÖLÜM: EĞİTİM VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Rekabet Üstünlüğü Sağlamada Eğitimin Rolü

Eğitim Departmanlarının Yapılandırılması

Yetişkin Eğitimi

Oryantasyon Eğitimi

Performans Değerlemenin Eğitimle İlişkisi

Seçme ve Yerleştirmenin Eğitimle İlişkisi

Kariyer Planlama ve Yedeklemenin Eğitimle İlişkisi

Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenme Süreci ve Yöntemler

Eğitim Planı ve Bütçesinin Oluşturulması

Eğitim Araştırması ve Tedarikçi Eğitim Firması Seçimi

Eğitim Programının Belirlenmesi ve Dizaynı

Eğitim Etkinliğinin Ölçümlenmesi

Eğitim Değerlendirme Süreci ve Kullanılan Araçlar

Eğitim Değerlendirme Uygulama Örnekleri

 

9. BÖLÜM: KURUMSAL DEĞERLER İLKELER VE İNSAN KAYNAKLARI

Şirketlerin Çalışanlarından Beklentileri ve Çalışanlarına Sorumlukları

Çalışan Memnuniyeti Anketleri

Çalışan Memnuniyeti Anket Örnekleri

 

10.BÖLÜM: MOTİVASYON ve ÖDÜL-ÖNERİ SİSTEMLERİ

Motivasyonun Amacı

Motivasyon Teorileri

Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler

Yüksek Motivasyonun Yararları ve Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi

İyi İletişimin Motivasyona Etkisi

İnsan Davranışları ve Motivasyon

Stres, Duygular Dünyası ve Motivasyon

 

11. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ İŞLEM PROGRAMLARI VE RAPORLAMA

İnsan Kaynakları Etkin Veri tabanı Yönetimi

İnsan Kaynakları Formları Analiz ve Raporlama

6 Aylık ve Yıllık Raporlar

 

12. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINDA KALİTE SÜRECİ

Toplam Kalite Yönetiminde İnsan Kaynakları Planlaması

Kalite Sürecinde İnsan Kaynaklarının Rolü

Kalite Yönetim Sistemlerinin Uygulanması

 

13. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARINDA PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

Personel Özlük İşleri Temel Kavramlar

Personel Özlük İşleri Yönetimi

Personel Özlük İşlemlerinde Kapsam

Personel Özlük İşlemleri ve Belgeler

İşçi Özlük Dosyasının Oluşturulması

İşe Başlayan Çalışanlar İle İşlemler ve Bildirimler

İşten Ayrılan Çalışanlar İle İlgili İşlemler ve Bildirimler

Yıllık İzin Hakkı ve Kullanımı

Yıllık İzin Süreleri ve İhbar Süresi

Uygulamalı Örnekler

 

14. BÖLÜM: İŞ SÖZLEŞMELERİ

Belirli Belirsiz İş Sözleşmeleri,

Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri

Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,

Deneme Süreli İş Sözleşmesi,

Takım Sözleşmesi,

İkale Sözleşmesi

Örnek Uygulamalar

İş Sözleşmesinin Feshi ve Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar

Sözleşmenin Feshinde Usul

İhbar Önelleri Ve Kullanımı

Hak Düşürücü Süreler

Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshi

Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmaları

Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan Bildirimlerin Sorunları

İşten Çıkarma Ve İşe İade Kararları Uygulamaları

İş Güvencesi Ve İşe İadenin Sonuçları

İş Güvencesi Tazminatı ve İşe İade

Kötü Niyet Tazminatı

Toplu İşten Çıkarma Ve Sonuçları

 

15. BÖLÜM: ÜCRET ve ÜCRET UYGULAMALARI

Ücret Kavramları

Temel Ücret, Asgari Ücret, Net Ücret

Zamana Göre Ücret, Verime Göre Ücret

Ek Ödemeler

İkramiyeler, Primler, Yol Yemek Ücretleri

Çocuk Aile Yardımları, Ayni Yardımlar

Fazla Çalışma Ücreti

A-İşgünlerinde Fazla Çalışma Ücreti

B-Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günlerinde Fazla Çalışma

Ücreti Fazla Çalışma Sürelerinin İzin Alınarak Kullanılması

» EĞİTİMLERİMİZ
  BORDROLAMA VE PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ EĞİTİMİ
  DİKSİYON EĞİTİMİ
  HIZLI OKUMA VE TEST ÇÖZME EĞİTİMİ
  İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIĞI EĞİTİMİ
  SOSYAL MEDYA UZMANLIĞI EĞİTİMİ
 EĞİTİM TAKVİMİ
Bu sitenin tüm hakları saklıdır moc.imedakazuyrelug @ ofni
Güleryüz Akademi bir kuruluşudur
Asersoft