Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitim Merkezi
» Özel okul öğretmenlerine kötü haber

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, özel okullarda çalışan öğretmenlere "öğretim yılına hazırlık ödeneği" verileceğine dair bir düzenlemenin bulunmadığına ve sözkonusu hakkın ödenmediğinden bahisle iş akdinin haklı olarak feshedilemeyeceğine hükmetti.

Bir özel okul öğretmeni, her yıl eylül ayında ödenen eğitim ve öğretim hazırlık ödeneğinin kendisine verilmediğini belirterek, iş akdini haklı olarak feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı, öğretime hazırlık tazminatı ve kalan ücretin kendisine ödenmesi için yerel mahkemeye dava açtı.

Davaya bakan yerel mahkeme, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanarak, davacının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32. maddesi uyarınca öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, kanunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara, her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ödendiğine işaret etti.

Sözkonusu ödeneğin, 657 sayılı yasa kapsamındaki öğretmenlere ödenecek bir hak olduğuna dikkati çeken Yüksek Mahkeme, davacının tabi olduğu mülga 625 sayılı kanun ve 5580 sayılı kanunda özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verileceğine dair özel bir düzenleme olmadığını ve bu ödeneğin geniş anlamda ücret kapsamında sayılma olanağı da olmadığını vurguladı.

Daire, kararında "Davacı öğretmenin sözkonusu hakkın ödenmediğinden bahisle iş akdini haklı olarak feshetmesi kabul edilemez. Bu itibarla eğitime ve öğretime hazırlık ödeneği ve buna bağlı kıdem tazminatı talebinin reddi yerine kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir" değerlendirmesini yaptı

"Sınırlarını Keşfet"
    devamı    
"Sonsuza Dek" Sergisi Açıldı!
    devamı    
Başkentte Kültür Sanat
    devamı    
» Bizden Haberler
  "Sınırlarını Keşfet"
  "Sonsuza Dek" Sergisi Açıldı!
  Özel okul öğretmenlerine kötü haber
  Başkentte Kültür Sanat
 EĞİTİM TAKVİMİ
Bu sitenin tüm hakları saklıdır moc.imedakazuyrelug @ ofni
Güleryüz Akademi bir kuruluşudur
Asersoft